La parroquia de Balaguer ens ha confiat la realització de la vistia virtual del temple de Santa Maria de Balaguer.