La parroquia de Balaguer ens ha confiat la realització del tour virtual de l'església del  Miracle de Balaguer.