Què és el SEO Local?

21/05/2018

Què és el SEO Local?
Definició: El SEO Local és un conjunt de tècniques dirigides a augmentar la visibilitat d'una pàgina web en les cerques d'informació rellevant per als usuaris en funció de la ubicació geogràfica de l'usuari.

O el que és més o menys el mateix, fer que el lloc web d'una empresa que tingui un local comercial físic o presti un servei en una àrea geogràfica específica sigui posat pels potencials clients que es troben en aquesta zona i realitzin cerques relacionades amb aquest negoci.
Això no significa que el SEO local no sigui compatible amb la implementació de mesures per posicionar la nostra web en un àmbit més global.
De fet, la importància atorgada al tema local ha de ser major si és a aquesta escala on es troba la major part del nostre volum potencial de vendes.
Per tant, l'estratègia SEO ha d'estar enfocada gairebé principalment en l'àmbit local, però també en un una mica més regional.Para què serveix el SEU local?
La presència en internet s'ha convertit en un factor clau i que tota empresa ha de contemplar, sobretot si pretén aconseguir els seus objectius en un mercat cada vegada més complex, competitiu i global.
L'accés a la xarxa ha transformat completament la manera en què les persones es relacionen amb les marques i les empreses.

Fa amb prou feines una dècada, un client decidia comprar (o no) un producte o servei en funció de la informació que les marques li proporcionaven a través de les seves campanyes publicitàries.

Actualment, les coses han canviat: el flux de comunicació és bidireccional.
Si bé tots dos objectius estan relacionats de manera simbiòtica, cal tenir en compte que el posicionament és solament un mitjà per a una fi.

El primordial és oferir valor al nostre públic objectiu amb un contingut útil i de qualitat. Amb això no solament aconseguim una millor i major quantitat de tràfic per a la nostra web (el bon contingut sempre es comparteix), sinó que també ens llaurem una imatge associada a un concepte positiu.

Però, com si això fos poc, amb això també complim un dels principis d'influència de Cialdini (el de la reciprocitat), segons el qual per rebre, abans cal donar alguna cosa a canvi.

Resulta igual de necessari el SEO local que l'efectuat en àmbits geogràfics més amplis?

Doncs, sí.

En l'àmbit local, el mercat comercial sobretot en mitjanes i grans ciutats, no està exempt de la presència d'una competitivitat cada vegada major.
Sense oblidar-se que en un món tan globalitzat com l'actual, els nostres competidors poden trobar-se en qualsevol costat del globus.
I aquest factor de proximitat geogràfica a l'usuari que ens busca, pot afavorir-nos, més tenint en compte que aquí juga un paper important Google Maps.
És per això que, potenciar aquesta faceta localista en la nostra estratègia de visibilitat, ens pot aportar un plus i afavorir-nos competitivament.
Per això, no hi ha dubtes a estar entre els primers resultats de cerca en Google, ens assegurarà un augment substancial del nombre de conversions i vendes que experimentarà a curt, mitjà o llarg termini el nostre negoci també en aquest àmbit local.

Si vols una consultoria o formació pròpia, demana informació sense cap compromís per aquest mitjans.
Formulari de contacte
Correu electrònic
o al telèfon 622 22 92 36
Gràcies pel teu temps.