Profunditat de camp, profunditat de focus i distància hiperfocal.

13/06/2018

Profunditat de camp, profunditat de focus i distància hiperfocal:
Profunditat de camp és el nom que rep la zona aparentment enfocada per darrere i per davant del plànol d'enfocat. La càmera solament enfoca realment a un plànol (punt) concret situat a una distància determinada (p. ex. 3ms, 5ms,...) la resta del que veiem aparentment enfocat és la zona coneguda com a profunditat de camp, estenent-se aquesta aproximadament un terç per davant i dos terços per darrere del punt d'enfocat.
Com veiem en l'anterior imatge hi ha tres factors que influeixen en la profunditat de camp:
1- Obertura de diafragma: diafragmes més tancats proporcionen major profunditat de camp. Un diafragma f/ 16 dóna més profunditat que f/ 4.
2- Distància d'enfocament: enfocar a un punt més llunyà proporciona més profunditat de camp. Enfocar a 10 metres proporciona més profunditat que enfocar a 3 metres.
3- Distància focal de l'objectiu: els grans angulars proporcionen més profunditat de camp que els teleobjectius. Un 24 mm. Dóna més distància d'enfocament que un 105 mm.
Tots aquests elements es combinen entre si. Un objectiu de 50 mm. enfocat a 10 metres amb un diafragma f/11, ens donarà més profunditat que aquest mateix objectiu enfocat a 4 metres i amb un diafragma f/ 5 ́6. Combinant-los adequadament aconseguirem tenir enfocats només els elements que ens interessen, deixant fora de focus allò que no ens interessa.
La forma de conèixer la profunditat de camp que tenim és fixant-nos en l'escala que incorporen alguns objectius. En objectius que no la incorporin existeixen equacions per esbrinar-la, i, en alguns casos, els fabricants la proporcionen.
La profunditat de foco és, dit de forma molt bàsica, el reflex en la pel·lícula/sensor de la profunditat de camp. Al contrari que en aquesta, la profunditat de focus es redueix en reduir la distància focal.La distància hiperfocal és la distància des de la càmera fins al límit on les imatges comencen a ser nítides amb l'objectiu enfocat a infinit. Aquesta distància varia igual que la profunditat de camp. Amb diafragmes més tancats, distàncies focals més curtes i distàncies d'enfocament més llunyanes augmenta. Conèixer la hiperfocal d'un objectiu determinat amb unes condicions determinades és útil per guanyar profunditat de camp. Coneixent la hiperfocal (distància) si enfoquem l'objectiu a aquesta distància en comptes d'infinit, la nostra profunditat de camp s'estendrà des de la meitat de la hiperfocal fins a l'infinit.Això és especialment útil en paisatges, si volem incloure alguna cosa que estigui en primer pla i no puguem aconseguir-ho de la forma habitual.
En els objectius amb escala de profunditat de camp conèixer la hiperfocal és fàcil, n'hi ha prou amb mirar aquesta escala. En els objectius que manquen d'ella podem conèixer-la amb la següent regla:

H: distància hiperfocal.
F: distància focal.
f: diafragma usat.

H = F2/ f x 0,03

Si usem un objectiu de 50 mm. i un diafragma f/8, enfocat a infinit, obtenim:

H = 50 (al quadrat)/8x0,03=10,4

(Si multipliquem per 30 en lloc de 0,03) obtenim les mesures en metres directament)
En aquest cas la nostra profunditat de camp s'estén des de 10,4 m. Fins a infinit. Per tant si enfoquéssim l'objectiu a 10,4 m en lloc d'infinit, la nostra profunditat de camp aniria des d'H/2 = 5,2 m fins a infinit.

Per més informació podeu posar-vos en contacte amb mi via mail o al tel 622229236
Gràcies pel vostre temps.

En la pròxima entrega parlarè de característiques de la càmera digital, t'espero.