Conceptes Òptics Fonamentals.

23/05/2018

CONCEPTES ÒPTICS FONAMENTALS.

Distància focal i tipus d'objectius:
L'objectiu d'una càmera és la part encarregada de conduir la
llum provinent de l'escena fins a la superfície fotosensible,
formant en aquesta una imatge nítida. Un objectiu és un
conjunt de lents preparades per formar aquesta imatge nítida
evitant les aberracions, desviacions de la llum, reflexos.... L'objectiu
és una part fonamental de la càmera. De la seva qualitat
dependrà el que puguem aconseguir bones imatges o que
siguin simplement acceptables. Els millors objectius són,
generalment, més cars perquè incorporen lents de major qualitat, amb tractaments especials i la seva construcció i acabat final estan molt cuidats.
Els objectius es divideixen segons diverses classificacions, el més comú és dividir els tipus d'objectius segons la seva distància focal. La distància focal es defineix com la distància existent entre el centre de l'objectiu i el plànol focal posterior (la pel·lícula o sensor digital) quan el subjecte està enfocat a infinit. Per exemple: en un objectiu de 50 mm. hi ha 50 mm. entre el centre de l'objectiu i la pel·lícula/sensor. Aquesta definició és teòrica i avui dia amb els nous dissenys dels objectius no es compleix (la distància real és menor). A cada distància focal li correspon un angle de visió determinat, que determina que és el que veu aquest objectiu. Segons la distància focal i l'angle de visió els objectius es divideixen en (per a pel·lícula de 35 mm):
1- Objectius normals: són aquells que tenen un angle de visió igual al de l'ull humà aproximadament 45° (veuen la mateixa escena que l'home). Són aquells que tenen una distància focal d'entre 45 mm. i 60 mm. El més comú és 50 mm. Considerat objectiu estàndard.
2- Objectius angulars i gran-angulars: són aquells que tenen un angle de visió major que els objectius normals. Els angulars són els que tenen una distància focal entre 24 mm. i 35 mm., amb angles de visió entre 90° i 62°. Els gran-angulars tenen distàncies menors de 24 mm. i angles de visió de fins a 180° o més (els anomenats ull de peix).
3- Teleobjectius: aquells que tenen un angle de visió menor que els objectius normals. Les distàncies focals s'estenen des dels 60-70 mm. Fins als 200 mm. En els anomenats teleobjectius curts i, des de 200 d'ara endavant en els teleobjectius llargs. Els angles de visió van des dels 25° d'un 85 mm. Als 2° 30 ́ d'un 1000 mm.La distància focal també determina l'escala o grandària de la imatge: a major distància focal major serà la imatge i viceversa. Una altra qüestió important és la modificació de la perspectiva, la distància aparent a la qual es troben els objectes dins de la imatge. Els objectius angulars accentuen la perspectiva: abasten més imatge a costa que aquesta es vegi més petita i amb els objectes aparentment més llunyans entre si que en la realitat ("estiren" la imatge). Els teleobjectius per contra abasten menys porció de la imatge, engrandint-la i fent que els objectes semblin més propers entre si. Els objectius normals amb prou feines modifiquen ni la grandària ni la perspectiva.

En les següents imatges veurem uns exemples d'això.


L'altra divisió més comuna dels objectius és objectius fixos o objectius zoom.
Els objectius fixos són aquells que tenen una distància focal única, mentre que els objectius zoom són aquells que posseeixen la capacitat de variar la seva distància focal i, per tant, el seu angle de visió. En els objectius de focal fixa si volem canviar l'angle de visió, hem de moure'ns cap a davant (menys angle de visió) o cap enrere (més angle de visió). En els objectius zoom, n'hi ha prou amb variar la distància focal per canviar l'angle de visió.
Per exemple: un objectiu de 50 mm. És un objectiu fix, només posseeix una determinada distància focal, i per tant un sol angle de visió. Un objectiu 28-80 mm. És un objectiu zoom, amb diverses distàncies focals (totes les compreses entre 28 mm. i 80 mm.) i, els angles de visió d'aquestes focals.

Per més informació podeu posar-vos en contacte amb mi via mail o al tel 622229236
Gràcies pel vostre temps.

En la pròxima entrega continuaré parlant de conceptes òptics, t'espero.