Característiques de la càmera digital II

27/06/2018

Soroll.
El soroll és l'equivalent al gra en la pel·lícula química. Es tracta d'informació no desitjada generada en el processament de la imatge per la càmera. El soroll augmenta a mesura que augmentem la sensibilitat ISO en la càmera. És més visible en les parts fosques de la imatge en forma d'artefactes i ratlles. És molt difícil d'eliminar als programes de retoc.


Compressió i formats d'arxius.
Comprimir una imatge (o altres documents), és reduir el seu pes mitjançant l'eliminació de part de la informació. Hi ha diversos tipus i graus de compressió segons el format d'arxiu utilitzat.
Format d'arxiu és la manera en què es va a guardar (escriure) una imatge de manera que l'ordinador, la càmera o qualsevol altre dispositiu siguin capaços d'entendre-la i reproduir-la correctament. Hi ha molts formats i cadascun d'ells té una utilitat diferent.
- JPG (JPEG): proporciona arxius de poc pes en aplicar compressió mitjançant l'eliminació d'informació no visible per a l'ull. En cas de voler arxius molt reduïts també s'elimina informació visible. És l'usat per la majoria de les càmeres i permet triar entre diversos nivells de compressió.
- TIFF: és l'usat majoritàriament en l'entorn professional. Proporciona grandàries d'arxius grans lloc que no s'usa compressió. Avui dia poques càmeres generen arxius en aquest format. Existeix una versió que aplica una baixa compressió per reduir una mica la grandària dels arxius anomenada LZW.
- RAW: és conegut com a format "en brut", ja que la càmera no manipula les dades proporcionades pel CCD/CMOS. No s'aplica compressió i genera arxius de gran pes. Pel que fa a qualitat és el millor, ja que permet una gran manipulació de les imatges sense perduda de qualitat i, segons el programa, triar la profunditat de color. Cada marca sol tenir el seu format RAW propi, no sent compatibles entre si, encara que Photoshop i la majoria dels programes els reconeixen gairebé tots. En acabar la manipulació solen passar-se a TIFF o a JPG (en menor mesura) perquè siguin compatibles en qualsevol plataforma. És l'usat majoritàriament en les càmeres en entorns professionals.
- PSD: És el format propi de Photoshop. Permet guardar les imatges amb capes i que puguem obrir-les a qualsevol moment. És compatible amb la majoria dels programes de

Tova (Premiere, Encore DVD, Photoshop Elements...). La grandària dels arxius depèn del tractament que li fem a la imatge. S'usa per treballar amb les imatges en Photoshop i, una vegada acabat el treball, es transforma a TIFF o JPG.
- Altres formats d'imatge són BMP, WMP, GIF... encara que s'usen poc, sent semblats als ja explicats.Per més informació podeu posar-vos en contacte amb mi via mail o al tel 622229236
Gràcies pel vostre temps.

En la pròxima entrega parlaré d'enquadrament i composició, t'espero.