PROTECCIÓ DE DADES RAFEL JESÚS

L'empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.
Aquestes dades personals seran utilitzats en la forma amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.
La recollida i tractament de les dades personals sol.licitades té com a finalitat l'atenció a l'usuari, tant administrativa com a comercial. RAFEL JESÚS es compromet a guardar la màxima reserva, secreta i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en RAFEL JESÚS. Estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexacte o sol.licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits, sol·licitant-ho per escrit enviant un email a 360@lleidatours360.com amb l’assumpte: BAIXA


AVÍS LEGAL LSSI-CE
En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE),
RAFEL JESÚS li informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'articulo 10 de la citada Llei, informa de les següents dades:
El titular d'aquest lloc web és: RAFEL JESÚS 
Domicili social: C/Mont-Roig 8, 25.600 Balaguer (Lleida)

USUARIS
L'accés i/o ús d'aquest portal li atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

ÚS DE LA WEB
La pàgina web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a RAFEL JESÚS o als seus llicenciadors als quals l'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús de LA WEB. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre a l'USUARI la hi responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que RAFEL JESÚS ofereix a través del seu WEBl i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los para:
(i) Incórrer en activitats il.lícites, il.legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic
(ii) Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il.legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
(iii) Provocar danys en els sistemes físics i lògics de RAFEL JESÚS , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
(iv) Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. RAFEL JESÚS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, RAFEL JESÚS no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.


EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
RAFEL JESÚS no es fa responsable, en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS
RAFEL JESÚS es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇOS
En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, RAFEL JESÚS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.
Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ
RAFEL JESÚS es reserva el dret a denegar o retirar els accessos a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

GENERALITATS
RAFEL JESÚS perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
RAFEL JESÚS podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins a degudament publicades, que siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre RAFEL JESÚS i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

POLÍTICA DE COOKIES
Quant a la política de cookies de la web, en cas que la pàgina web disposi d'elles i aquestes no siguin inherents al funcionament de la WEB o com així es refereix l'esmentat apartat 2 de l'article 22 LSSI “a la sola fi d'efectuar la transmissió d'una comunicació per una xarxa de comunicacions electrònica”.
Una cookie és un arxiu d'informació que el servidor d'aquest lloc web envia al dispositiu (ordinador, Smartphone, Tablet, etc.) de qui accedeix a la pàgina per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s'efectua des d'aquest equip.
RAFEL JESÚS utilitza diversos tipus de cookies (tècniques, analítiques i socials) únicament amb la finalitat de millorar la navegació de l'usuari en el lloc web, sense cap tipus d'objecte publicitari o similar.
RAFEL JESÚS, a través de les cookies no recull dada personal algun. Totes les cookies excepte les utilitzades pel sistema d'estadístiques Google Analytics són temporals i desapareixen en concloure la sessió.
RAFEL JESÚS utilitza en aquest lloc web les cookies que es detallen a continuació:
L'usuari podrà, a qualsevol moment, triar què cookies vol que funcionin en aquest lloc web mitjançant:
a) La configuració del navegador, (indicar enllaç en cada navegador per habilitar o deshabilitar cookies)
b) Eines de tercers, disponibles on line, que permeten als usuaris detectar les cookies en cada lloc web que visita i gestionar la seva desactivació.
Ni aquesta web, ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privadesa que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de privadesa que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.
L'acceptació de la present política implica que l'usuari ha estat informat d'una forma clara i completa sobre l'ús de dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) així com que RAFEL JESÚS disposa del consentiment de l'usuari per a l'ús de les mateixes tal com estableix a l'article 22 de la llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).